1

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie, przy skrzyżowaniu ulic ul. Szarych Szeregów i ul. gen. Wł. Sikorskiego ( obręb: 70, dz.ew. 3/29 ) będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KZB Legionowo Sp. z o.o.
Wynik pierwszego przetargu nieograniczonego