1

Informacja

Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 2 zadania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KURTYN DYMOWYCH ORAZ SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 3 W LEGIONOWIE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
załącznik nr 11 – projekt_budowlany_SSP
załącznik nr 12 – specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_ robót_SSP
załącznik nr 13 – przedmiar_robót_SSP
załącznik nr 14 – przedmiar_robót_wyłącznik_ppoż
załącznik nr 15 – przedmiar_robót_montaż_drzwi
załącznik nr 16 – specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_ robót_ wyłącznik_ppoż
załącznik nr 17 – projekt_budowlany_SSP_ wyłącznik_ppoż
załącznik nr 18 – Schemat zasilania
załącznik nr 19 – plan sytuacyjny