1

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert cenowych
Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz
Ogłoszenie o negocjacjach na najem lokalu użytkowego nr 1/27 położonego na parterze Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, przy ul. Kościuszki 8A

Informacja o wynikach negocjacji

Ogłoszenie

Regulamin
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz