Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla oddziału Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 2 Zadania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dla zadania IV i zadania V Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O.:ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ NNW NA POTRZEBY KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. – 5 ZADAŃ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja dla wykonawców z...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla oddziału Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Ogłoszenie ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu

KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O.:ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ NNW NA POTRZEBY KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. – 5 ZADAŃ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA...