Kategoria: Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu na rzecz Zamawiającego – KZB Legionowo  Sp.  z o.o.  zarządzania i prowadzenia pracowniczych  planów kapitałowych Konkurs Zalącznik nr 1

Konkurs ofert

Informacja dla oferentów – Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Utrzymanie czystości na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, Informacja dla wykonawców z otwarcia...

Zapytanie ofertowe

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Zestawienie ofert cenowych Pytania i odpowiedzi z dnia 21 marca 2017 Przedmiar robót – poprawiony Zapytanie ofertowe Projekt budowlano wykonawczy Przedmiar robót Formularz ofertowy –...