Kategoria: Przetargi

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE zapytanie ofertowe wersja edytowalna Załącznik Nr 2 – wykaz...

Ogłoszenie o zamówieniu

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o poprawieniu omyłki Poprawiona informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Informacja dla wykonawców...

Ogłoszenie o zamówieniu

REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH TYPU „ORLIK 2012” PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 3 W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań złożone pismem/faksem: w dniu...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, oraz garażu wielopoziomowego przy ul....

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 28.02.2019 R. TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 28.02.2019...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki do...

Zapytanie ofertowe

ŚWIADCZENIE USŁUG MONITORINGU SYSTEMU ALARMOWEGO OBIEKTÓW KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. WRAZ Z INTERWENCJĄ ORAZ Z KONSERWACJĄ I SERWISEM WW. SYSTEMU. Zestawienie ofert cenowych Zapytanie ofertowe Załączniki – forma edytowalna