Kategoria: Przetargi zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Informacja o wyniku zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna Oferta wykonawcy...

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Legionowo: Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach,...

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenie nad Lodowiskiem Miejskim w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNA załącznik_nr_8_-_projekt_budowlany_-_branża_architektoniczna załącznik_nr_9_-_projekt_budowlany_-_branża_konstrukcyjna załącznik_nr_10_-_projekt_budowlany_-_branża_elektryczna załącznik_nr_11_-_ Specyfikacje_techniczne załącznik_nr_12_-_przedmiar_ robót załącznik_nr_13_-_opis_przedmiotu_zamówienia załącznik_nr_14_-_zestawienie_profili

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup energii elektrycznej dla budynków gminnych administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. oraz budynków KZB Legionowo Spółka z o.o Podpisanie umowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treśc...

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Dokumenty Podpisanie umowy Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie SIWZ Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna Informacja dla wykonawców ofert z otwarcia ofert...