Kategoria: Przetargi zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT załącznik nr 12 – PRZEDMIAR ROBÓT – POPRAWIONY...

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...

Ogłoszenie o zamównieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 13.11.2018 R. TREŚĆ PYTAŃ I...

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Zestawienie ofert cenowych Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. wyszczególnionych w załączniku...

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...