Kategoria: Przetargi zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenia nad Lodowiskiem Miejskim w Legionowie Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania Ogłoszenie Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNA załącznik_nr_8_-_projekt_budowlany_-_branża_architektoniczna załącznik_nr_9_-_projekt_budowlany_-_branża_konstrukcyjna załącznik_nr_10_-_projekt_budowlany_-_branża_elektryczna załącznik_nr_11_-_ Specyfikacje_techniczne załącznik_nr_12_-_przedmiar_ robót załącznik_nr_13_-_opis_przedmiotu_zamówienia załącznik _nr_14_-_zestawienie_profili

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa krytego baseniu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz inftrastrukturą towarzyszącą Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Treść pytań...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Informacja o wyniku zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna Oferta wykonawcy...