Kategoria: Przetargi zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu

Obsługa kasowa krytego basenu na Osiedlu Piaski w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców OGŁOSZENIE Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu

Obsługa kasowa krytego basenu na Osiedlu Piaski w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia Załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna   DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTY BUDOWLANE załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni Miejskiej na os. Piaski  w Legionowie oraz na Pływalni przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców...

Ogłoszenie o zamówieniu

PROWADZENIE NAUKI PŁYWANIA ORAZ INNYCH ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE...

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki do SIWZ wersja edytowalna Załącznik...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni Miejskiej na os. Piaski  w Legionowie oraz na Pływalni przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Informacja dla wykonawców OGŁOSZENIE Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia...