1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz
Konkurs ofertowy

Opieka profilaktyczna pracowników spółki

Ogłoszenie

Formularz ofertowy
Konkurs ofertowy

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Zaktualizowany formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Usługa serwisowo-konserwacyjnej, w tym dokonywania przeglądów i konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki do zapytania:
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 1 a wykaz dźwigów – formularz cenowy
Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o

Zestawienie ofert cenowych

Treść pytań i odpowiedzi na pytania

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o

Treść pytań i odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania
załącznik nr 1 – wykaz klimatyzacji
załącznik nr 2 – umowa
załącznik nr 3 – formularz oferty
załącznik nr 3A Formularz cenowy