Kategoria: Zakończone przetargi

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o....

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji Zestawienie ofert cenowych Zapytanie ofertowe Załącznik nr 3 – formularz oferty Załącznik nr 3A Formularz cenowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach...

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o....

Ogłoszenie o zamówieniu

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załączniki...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o...

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania UWAGA!           Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem w dniu 16.08.2018r., uzgodnione...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości oraz kompleksowa obsługa techniczna na terenie krytego basenu na os. Piaski w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Ogłoszenie SIWZ Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna