Kategoria: Zakończone przetargi

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w LegionowieOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Załączniki do ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSpecyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia Załączniki_do_SIWZ – wersja_edytowalna

REMONT I OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 2 W JABŁONNIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZałączniki do ogłoszeniaSpecyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNAzałącznik nr 11 – projekt budowlanyzałącznik nr 12 – STWiORzałącznik nr 13 –...

Ogłoszenie o negocjacjach

Ogłoszenie o negocjacjach na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 63 działka 1/832, ul. Zegrzyńska 3 w Legionowie Informacja o wynikach negocjacji Ogłoszenie Regulamin

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 4 W LEGIONOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia...