Kategoria: Zakończone przetargi

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

OBSŁUGA KASOWA PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIEORAZ  LODOWISKA MIEJSKIEGO „LODOWA ARENA”  PRZY UL. PARKOWEJ 27  W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z...

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Odpowiedź na wniosek z dnia 19-05-2020...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości na terenie: – budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,– wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,– przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, – oraz garażu wielopoziomowego...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni „WODNE PIASKI” przy ul. Piaskowej 1A w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „...

Przetarg ustny nieograniczony

Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 65, działka nr 311/2, ul. Kr. Jadwigi 11 w Legionowie Informacja o wynikach Ogłoszenie Regulamin przetargu