Kategoria: Zakończone przetargi

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE...

Ogłoszenie o zamówieniu

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KURTYN DYMOWYCH ORAZ SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 3 W LEGIONOWIE Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert...

Konkurs ofert

Informacja dla oferentów – Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące...

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 2 zadania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI...

Konkurs ofert

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego konkursu żywienie w ZSO Informacja z otwarcia ofert do konkursu zywienie w ZSO Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla...

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem...

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i  użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...

ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni „WODNE PIASKI” przy ul. Piaskowej 1A oraz na Pływalni przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców...

Ogłoszenie o zamówieniu

OBSŁUGA KASOWA PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A  W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofertOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna