1

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 130 000,00 PLN PROWADZONE SĄ NA STRONIE

https://platformazakupowa.pl/pn/kzb-legionowo