Informacja

image_pdfimage_print

Gmina Miejska Legionowo w imieniu której działa KZB Legionowo Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. na okres 21 dni, tj. od dnia 14 grudnia 2023 r. do dnia 4 stycznia 2024 r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawiania w drodze bezprzetargowej na czas określony 3 lat nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 3/16 w obr. 70 przy ul. Suwalnej w Legionowie o pow. 1.701,70częściowo zabudowanej budynkiem usługowym w zespole z hala stalową o pow. 869,66 m² na rzecz osoby, która złożyła stosowny wniosek.

Bliższych informacji udziela udziela KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. nr 21 tel. 22 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka