Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu, której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) przeznacza do wydzierżawienia grunt pod pawilon handlowy o powierzchni 9,6 m² oznaczony jako część działki o nr 380/3 w obrębie ewidencyjnym 65 w drodze bezprzetargowej na placu B na Targowisku Miejskim w Legionowie, z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność, na rzecz osoby fizycznej.

1. Wysokość miesięczna czynszu dzierżawnego wynosi 24,08 za m² /słownie: dwadzieścia cztery złote 08/100/ netto + podatek VAT w należnej wysokości w skali miesiąca.
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Wydzierżawiający będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nieruchomości, w tym należności publiczno – prawne (podatek od nieruchomości).
Opłaty z tytułu dzierżawy Wydzierżawiający winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana raz w roku w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu.
Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 27 maja 2021r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.
Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38, targowisko 22 774 94 05.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka