Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Pobierz pdf: image_pdfWersja do druku: image_print