1

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na obsługę eksploatacyjną, serwis techniczny i
bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemów i urządzeń
sanitarnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Projekt Park, ul.
Mickiewicza 25 i 27 w Legionowie

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oświadczenie oferenta

Wykaz wykonanych usług