Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna