OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości na terenie:

  • budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,
  • wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,
  • przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania z dnia 21.03.2018r.

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania z dnia 20.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 10 – opis przedmiotu zamówienia