1

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
Treśc pytań dotyczących wyajśnienia zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 14.10.2017 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna