Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Treść pytań dotyczących wyjaśnienia zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 04.09.2017

Ogłoszenie

Załączniki

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 2 i 3 wykaz obiektów – taryfa Gxx i Cxx
Załącznik Nr 4 wykaz jednostek organizacyjnych
Załącznik Nr 10 wzór umowy