Informacja

image_pdfimage_print

INFORMACJA

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. 

podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 25.05.2017r. do 16.06.2017r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako część działki nr ew. 40 w obrębie ew. 6 o powierzchni 12,80 m2 położonej w Legionowie przy ul. Targowej 73, na której jest posadowiony garaż, nie związany trwale z gruntem na rzecz osoby fizycznej będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.  

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

                                                                                                        

                                                                                                                                                               PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                    Irena Bogucka