Zapytanie ofertowe

image_pdfimage_print

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

Zestawienie ofert cenowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna