Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, części działki nr 64/14 w obrębie 43 położonej w Legionowie przy ul. Kościuszki 7 o pow. 9 m²

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto wynosi 71,50 zł/m²/miesiąc, w tym należny podatek VAT.
Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, wskazany każdorazowo przez Wydzierżawiającego na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Wydzierżawiającego ).
Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Dzierżawca będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nieruchomości, o której mowa w §1 umowy, w tym należności publiczno – prawne (podatek od nieruchomości).
Dzierżawca zobowiązuje się ponosić koszty dostarczania i zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika poboru energii elektrycznej.
Ponadto dzierżawca ponosi koszty związane z konserwacją urządzeń znajdujących się na dzierżawionym terenie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich estetycznego wyglądu.
Dzierżawca obowiązany jest dbać o porządek i czystość wydzierżawianego terenu i jego otoczenia.
Wywóz nieczystości stałych Dzierżawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej:
Urzędu Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41,
KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, na okres 21 dni tj. od dnia 14 grudnia 2017 r. do 4 stycznia 2018r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 14 grudnia 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka