1

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenie nad Lodowiskiem Miejskim w Legionowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja dla wykonawców

Załączniki do ogłoszenia

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

załącznik_nr_8_-_projekt_budowlany_-_branża_architektoniczna

załącznik_nr_9_-_projekt_budowlany_-_branża_konstrukcyjna

załącznik_nr_10_-_projekt_budowlany_-_branża_elektryczna

załącznik_nr_11_-_ Specyfikacje_techniczne

załącznik_nr_12_-_przedmiar_ robót

załącznik_nr_13_-_opis_przedmiotu_zamówienia

załącznik_nr_14_-_zestawienie_profili