Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców

\OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna