OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

image_pdfimage_print

Prowadzenie nauki pływania oraz innych zajęć ruchowych w wodzie w obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna