Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

 

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat część budynku o pow. użytkowej 75,93 m2 wraz z terenem o pow. 609m2 na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr ew. 133 w obrębie ew. 26 położonej w Legionowie przy ul. Kaszubskiej 2, na rzecz osoby fizycznej, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działka położona jest na terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta WA1L / 00044163 / 3.

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi miesięcznie 160,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) + obowiązujący podatek VAT .

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana jednostronnie przez K Z B Legionowo Spółka z o.o. raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 16.03.2017r. do 06.04.2017r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 16 marca 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

   Irena Bogucka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *