Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM:

Ogłoszenie

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Treść pytań i odpowiedzi z dnia 24.06.2016 r.

Treść pytań i odpowiedzi

Zmienione załączniki 1_3_4_5_7_8_9_10

Projekt elektryczny poprawione rysunki

Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki przyłączenia PGE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki_1_3_4_5_7_8_9_10

załącznik_6_wykaz_robot

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY – NOWE

ARCHITEKTURA

projekt_budowlany_architektura

KONSTRUKCJA

projekt_budowlany_konstrukcja

BRANŻA SANITARNA

projekt_budowlany_instalacje_sanitarne

BRANŻA ELEKTRYCZNA

projekt_budowlany_instalacje_elektryczne

BRANŻA DROGOWA

projekt_budowlany_drogi

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

projekt_budowlany_technologia_wody

ARCHITEKTURA

załącznik_13_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_14_projekt_T1

załącznik_15_ projekt_T2

załącznik_16_ projekt_T3

załącznik_17_przedmiary_robot

KONSTRUKCJA

załącznik_18_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_19_projekt

załącznik_20_przedmiary_robot

BRANŻA SANITARNA

załącznik_21_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_22_projekt

załącznik_23_przedmiar_robot

BRANŻA ELEKTRYCZNA

załącznik_24_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_25_projekt

załącznik_26_przedmiar_robot

załącznik_27_zestawienie_materiałów

BRANŻA DROGOWA

załącznik_28_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_29_projekt

załącznik_30_organizacja_ruchu

załącznik_31_przedmiar_robot

załącznik_32_tabela_robot_ziemnych

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

załącznik_33_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_34_projekt

załącznik_35_przedmiar_robot

załącznik_36_projekt

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

załącznik_37_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot

załącznik_38_projekt

załącznik_39_przedmiar_robot

załącznik_40_opis

załącznik_41_inwentaryzacja_dendrologiczna

załącznik_42_warunki_i_uzgodnienia

załącznik_43_informacja_BIOZ

załącznik_44_charakterystyka_energetyczna

WIZUALIZACJA

rys_1, rys_2 , rys_3 , rys_4 , rys_5

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania