Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Budowa krytego baseniu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz inftrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 02.01.2017r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 09.01.2017r.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

załącznik nr 8

dokumentacja techniczna

PROJEKTY BUDOWLANE
załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża architektoniczna;
załącznik nr 12 – projekt budowlany – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 13 – projekt budowlany – branża elektryczna;
załącznik nr 14 – projekt budowlany – branża sanitarna;
załącznik nr 15 – projekt budowlany – branża drogowa;
załącznik nr 16 – projekt budowlany – technologia basenowa;
załącznik nr 17 – informacja BIOZ;
załącznik nr 18 – charakterystyka energetyczna;
załącznik nr 19 – warunki geotechniczne;

PROJEKTY WYKONAWCZE
załącznik nr 20 – projekt wykonawczy – branża architektoniczna;
załącznik nr 21 – projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 22 – projekt wykonawczy – branża elektryczna;
załącznik nr 23 – projekt wykonawczy – branża sanitarna;
załącznik nr 24 – projekt wykonawczy – branża drogowa;
załącznik nr 25 – projekt wykonawczy – technologia basenowa;
załącznik nr 26 – projekt wykonawczy – zagospodarowanie zieleni;
załącznik nr 27 – inwentaryzacja zieleni;
załącznik nr 28 – warunki i uzgodnienia;
załącznik nr 29 – wizualizacja;

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
załącznik nr 30 – STWiOR – branża architektoniczna;
załącznik nr 31 – STWiOR – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 32 – STWiOR – branża elektryczna;
załącznik nr 33 – STWiOR – branża sanitarna;
załącznik nr 34 – STWiOR- branża drogowa;
załącznik nr 35 – STWiOR – technologia basenowa;
załącznik nr 36 – STWiOR – zagospodarowanie zieleni;

PRZEDMIARY ROBÓT
załącznik nr 37 – przedmiar robót – branża architektoniczna;
załącznik nr 38 – przedmiar robót – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 39 – przedmiar robót – branża elektryczna;
załącznik nr 40 – przedmiar robót – branża sanitarna;
załącznik nr 41 – przedmiar robót- branża drogowa;
załącznik nr 42 – przedmiar robót – technologia basenowa;
załącznik nr 43 – przedmiar robót – zagospodarowanie zieleni;
załącznik nr 44 – przedmiar robót – ogrodzenie;
załącznik nr 45 – przedmiar robot -wycinka drzew;
załącznik nr 46 – uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia;
załącznik nr 47 – decyzje_basen

załacznik nr 48 – przedmiar uzupełnienie klapa zwrotna