Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

image_pdfimage_print

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki do SIWZ wersja edytowalna
Załącznik Nr 9 – protokół reklamacji