Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla oddziału Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik Nr 10 – protokół reklamacji