Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

 

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, grunt oznaczony jako część działki nr ewidencyjny 3/18 o powierzchni 2000 m2 w obrębie nr ewidencyjny 70 położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Legionowie, z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność na rzecz osoby będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.  

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego 1,00 zł/m2 brutto (słownie: jeden złoty) w tym podatek VAT w wysokości 23% .

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana jednostronnie przez K Z B Legionowo Spółka z o.o. raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2018r. do 31 maja 2018r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa” z dnia 10 maja 2018r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

   Irena Bogucka