Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 4 W LEGIONOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 18.06.2020r.

Uzupełniona karta urządzeń – pytanie nr 9

Uzupełniona lokalizacja urządzenia – pytanie nr 9

Odpowiedź na pytanie nr 2 – rysunek po zmianach

Przedmiar robót – instalacje elektryczne – poprawiony

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Treść pytań i odpowiedzi na zapytania uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 16.06.2020r.
załącznik pzt w wersji dwg do pytania nr 16
ocena stanu technicznego do pytania nr 28
poprawione załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 12.06.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PROJEKTY BUDOWLANE        
załącznik nr 11 – projekt budowlany – konstrukcja;
załącznik nr 12 – projekt budowlany architektura;
załącznik nr 13 – projekt budowlany – branża elektryczna;
załącznik nr 14 – projekt budowlany – branża sanitarna;


PROJEKTY  WYKONAWCZE
załącznik nr 15 – projekt wykonawczy – architektura;
załącznik nr 16 – projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 17 – projekt wykonawczy – branża elektryczna zewnętrzna;
załącznik nr 18 – projekt wykonawczy – branża elektryczna wewnętrzna;
załącznik nr 19 – projekt wykonawczy – branża sanitarna;
załącznik nr 20 – projekt wykonawczy –wyposażenie;
załącznik nr 21 – projekt rozbiórki pawilonu;
załącznik nr 22 – projekt wykonawczy kolizji z siecią ciepłowniczą;
załącznik nr 23 – projekt budowlano – wykonawczy kolizji z siecią energetyczną;
załącznik nr 24 – projekt wykonawczy – adaptacja pomieszczeń architektura i konstrukcja;
załącznik nr 25 – projekt wykonawczy – adaptacja pomieszczeń instalacje sanitarne;
załącznik nr 26 – projekt wykonawczy – adaptacja pomieszczeń instalacje elektryczne;
załącznik nr 27 – projekt budowlany – adaptacja pomieszczeń;
załącznik nr 28 – projekt budowlano wykonawczy branża drogowa;

PRZEDMIARY ROBÓT
załącznik nr 29 – przedmiar robót – roboty budowlane;
załącznik nr 30 – przedmiar robót – branża elektryczna;
załącznik nr 31 – przedmiar robót – instalacje sanitarne;
załącznik nr 32 – przedmiar robót – adaptacja i modernizacja pomieszczeń;
załącznik nr 33 – przedmiar robót – wyposażenie;
załącznik nr 34 – przedmiar robót – zagospodarowanie terenu;
załącznik nr 35 – przedmiar robót – kuchnia, remont pomieszczeń WC;
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
załącznik nr 36 – STWiOR – robót_budowlanych;
załącznik nr 37 – opracowanie geotechniczne;
 
DOKUMENTACJA PRZYŁĄCZA WOD.- KAN  ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
PROJEKTY BUDOWLANE        
załącznik nr 38 – projekt budowlany przyłaczy wod-kan;
załącznik nr 39 – projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej;
 
PROJEKTY  WYKONAWCZE
załącznik nr 40 – projekt wykonawczy_zbiornika_ppoz;
 
PRZEDMIARY ROBÓT
załącznik nr 41 – przedmiar robót_przylacze_wod_kan;
załącznik nr 42 – przedmiar robót _przyłacze_kanalizacji_deszczowej;
załącznik nr 43 – przedmiar robót_uzupelnienie_zbiornik_ppoz;
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
załącznik nr 44 – STWiOR _dla_przylacza_deszczowki;
załącznik nr 45 – STWiOR _dla_przylaczy_wod_kan;