Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, teren oznaczony jako część działki nr ew. 40 w obrębie ew. 6 o powierzchni 15 m2 położony w Legionowie przy ul. Targowej 73,pod usytuowanym garażem, z przeznaczeniem pod dotychczasowe użytkowanie, na rzecz osoby fizycznej będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działka położona jest na terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta WA1L / 00001364 / 9.

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 45,00zł brutto w tym podatek VAT w należnej wysokości.

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana jednostronnie przez K Z B Legionowo Spółka z o.o. raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.2017r. do 26.10.2017r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 5 października 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

   Irena Bogucka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, teren oznaczony jako część działki nr Ew. 3/18 w obrębie Ew. 70 przy ul. Sikorskiego 11 o powierzchni 800 m2 z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność, na rzecz osoby fizycznej będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi ciepłownicze i utylizacji śmieci.

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 198,00zł netto + podatek VAT w należnej wysokości.

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana jednostronnie przez K Z B Legionowo Spółka z o.o. raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.2017r. do 26.10.2017r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 5 października 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

   Irena Bogucka