Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Załączniki do ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

Załączniki_do_SIWZ – wersja_edytowalna