Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
Ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna