Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O.:ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ NNW NA POTRZEBY KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. – 5 ZADAŃ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

Treść pytań dotyczących wyjaśnienia zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 16.06.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 97573 – 2017 z dnia 16.06.2017r.

 Załączniki:

ZADANIE I

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna

Załącznik nr 6 – dla zadania I

ZADANIE II

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna

Załącznik nr 6 – dla zadania II

ZADANIE III

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_III_wersja_edytowalna

Załącznik nr 6 – dla zadania III

ZADANIE IV

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_IV_wersja_edytowalna

Załącznik nr 6 – dla zadania IV

ZADANIE V

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_V_wersja_edytowalna

Załącznik nr 6 – dla zadania V

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 2

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 3

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 4

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 6

załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 7

załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8

załącznik nr 6 (wykaz lokali komunalnych) – dodatek nr 9

szkodowość od 2014r.

bilans 2013

bilans 2014

bilans 2015

bilans 2016

rachunek zysków i strat 2013

rachunek zysków i strat 2014

rachunek zysków i strat 2015

rachunek zysków i strat 2016

 

 

 

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

 ZADANIE I

Załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 1.2 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – dla zadania I

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 2

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 3

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 4

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 6

Załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8

Załącznik nr 6 (wykaz lokali komunalnych) – dodatek nr 9

ZADANIE II

Załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 2.2 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – dla zadania II

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 7

ZADANIE III

Załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_III_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 3.2 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – dla zadania III

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 4

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5

Załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8

Załącznik nr 6 (wykaz lokali komunalnych) – dodatek nr 9

ZADANIE IV

Załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_IV_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 4.2 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – dla zadania IV

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5

Załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8

ZADANIE V

Załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_V_wersja_edytowalna

Załącznik Nr 5.2 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – dla zadania V

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1

Załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5