Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 5 zadań

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania I
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert zadanie I zadanie II zadanie III
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania zadanie IV zadanie V
UWAGA:
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU SKŁADANIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Załączniki zmienione – aktualny termin związania ofertą:
ZADANIE I
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna
ZADANIE II
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna
ZADANIE III
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_III_wersja_edytowalna
ZADANIE IV
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_IV_wersja_edytowalna
ZADANIE V
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_V_wersja_edytowalna

Treść pytań i odpowiedzi z dnia 24.04.2019r.
Załączniki poprawione:
ZADANIE I
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna
ZADANIE II
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna
ZADANIE III
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_III_wersja_edytowalna
ZADANIE IV
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_IV_wersja_edytowalna
ZADANIE V
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_V_wersja_edytowalna

BILANS –  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017
BILANS – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

UWAGA:

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
ZADANIE I
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna
Załącznik nr 1.2 – wzór umowy dla Zadania I
Załącznik nr 6 – dla zadania I
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 2
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 3
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 4
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 6
załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8
załącznik nr 6 (wykaz lokali komunalnych) – dodatek nr 9
ZADANIE II
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 2.2 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – dla zadania II
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 7
ZADANIE III
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_III_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 3.2 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – dla zadania III
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 4
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5
załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8
załącznik nr 6 (wykaz lokali komunalnych) – dodatek nr 9
ZADANIE IV
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_IV_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 4.2 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – dla zadania IV
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5
załącznik nr 6 (plan remontów, prac remontowych, inwestycji) – dodatek nr 8
ZADANIE V
załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_V_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 5.2 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – dla zadania V
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 1
załącznik nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) – dodatek nr 5