Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, opłatach niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego oraz za wykonane przez Zamawiającego usługi lub dostawy z wyłączeniem dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przed komornikami sądowymi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 23.10.2018r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 23.10.2018r.:

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 22.10.2018r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 23.10.2018r.:

OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
Załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna