Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni „WODNE PIASKI” przy ul. Piaskowej 1A w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni „WODNE PIASKI” przy ul. Piaskowej 1A  w Legionowie” nr sprawy DOP-ZP-1/2020 — Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 05.03.2020r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 09.03.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
HARMONOGRAM PRAC BASEN NA OSIEDLU PIASKI