Zapytanie ofertowe

image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe na obsługę eksploatacyjną, serwis techniczny i bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemów i urządzeń sanitarnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Projekt Park, ul. Mickiewicza 25 i 27 w Legionowie

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oświadczenie oferenta

Wykaz wykonanych usług