1

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o

Zestawienie ofert cenowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz cenowy