Archiwum miesięczne: październik 2016

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenie nad Lodowiskiem Miejskim w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNA załącznik_nr_8_-_projekt_budowlany_-_branża_architektoniczna załącznik_nr_9_-_projekt_budowlany_-_branża_konstrukcyjna załącznik_nr_10_-_projekt_budowlany_-_branża_elektryczna załącznik_nr_11_-_ Specyfikacje_techniczne załącznik_nr_12_-_przedmiar_ robót załącznik_nr_13_-_opis_przedmiotu_zamówienia załącznik_nr_14_-_zestawienie_profili

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup energii elektrycznej dla budynków gminnych administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. oraz budynków KZB Legionowo Spółka z o.o Podpisanie umowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treśc...

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Dokumenty Podpisanie umowy Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie SIWZ Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna Informacja dla wykonawców ofert z otwarcia ofert...