Archiwum miesięczne: Grudzień 2019

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki – wersja edytowalna załącznik nr 3 –...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna