Archiwum miesięczne: Sierpień 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o....

Ogłoszenie o zamówieniu

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załączniki...

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania UWAGA!           Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem w dniu 16.08.2018r., uzgodnione...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości oraz kompleksowa obsługa techniczna na terenie krytego basenu na os. Piaski w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w...