Archiwum miesięczne: Marzec 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zadanie I: Przeniesienie urządzeń zabawowych wraz z budową nowej nawierzchni bezpiecznej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9 Zadanie II: Rozbudowa boiska do rekreacji wraz z wymianą nawierzchni boiska...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Utrzymanie czystości na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, Informacja dla wykonawców z otwarcia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Prowadzenie nauki pływania oraz innych zajęć ruchowych w wodzie w obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Utrzymanie czystości na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Prowadzenie nauki pływania oraz innych zajęć ruchowych w wodzie w obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OGŁOSZENIE Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zadanie I: Przeniesienie urządzeń zabawowych wraz z budową nowej nawierzchni bezpiecznej  na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9 Zadanie II: Rozbudowa boiska do...