Kategoria: Poniżej 130.000 zł

image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe

Prace konserwacyjno-eksploatacyjne przy robotach ogólnobudowlanych na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, oraz garażu wielopoziomowego przy...

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zapytanie ofertowe Zapytanie...

Zapytanie ofertowe

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, napraw bieżących i awaryjnych w obiektach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów KZB Legionowo Sp. z o.o. Wynik zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz oferty Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o Wynik Zapytanie ofertowe Formularz oferty Formularz cenowy Wykaz